Racionālas idejas un perspektīvi risinājumi

SIA „Reģionālie projekti” ir vadošais telpiskās plānošanas uzņēmums Latvijā. Mēs sniedzam profesionālus teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības pakalpojumus publiskajam un privātajam sektoram kopš 1998.gada. Mēs esam ilgtspējīgi domājoši, kompetenti un uzticami sadarbības partneri, kuru pieredzi apliecina izstrādātie projekti.

Apskatīt projektus

Pakalpojumi

„Reģionālie projekti” galvenā darbības joma ir telpiskās plānošanas dokumentu izstrāde – profesionāls projektu vadības process, kas ietver klientu vajadzību detalizētu izpēti, labāko tehnisko risinājumu rašanu, kvalitatīvu dokumentu (t.sk. grafisko materiālu) sagatavošanu, pētījumu veikšanu, sabiedrības līdzdalības organizēšanu un attīstības plānošanas monitoringu.

Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi

Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi

Attīstības plānošanas dokumenti, kuros noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kurus izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

Detālplānojumi

Detālplānojumi

Detalizēti vietējo pašvaldību teritoriju daļu plānojumi, kurus izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Vides projekti

Vides projekti

Stratēģiskie ietekmes uz vidi novērtējumi plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt vidi, vides pārskatu un monitoringa ziņojumu sagatavošana.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kuros noteikts vietējo pašvaldību ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Attīstības programmas un pētījumi

Attīstības programmas un pētījumi

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kuros noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Konsultācijas un padomi

Konsultācijas un padomi

Daudzveidīgi ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) un kartogrāfiskie risinājumi, konsultatīvie pakalpojumi attīstības plānošanā, individuāli izvērtējot katra klienta vajadzības un vēlmes.

Projekti

Pēdējo 5 gadu laikā esam izstrādājuši attīstības plānošanas dokumentus vairāk nekā 40 pašvaldībās Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Rīgas un Sēlijas reģionos, aptverot 40% Latvijas teritorijas.

Par mums

Mēs plānojam, mēs zīmējam, mēs radām jaunas idejas un nepārtraukti tiecamies uz izcilību savos rezultātos. „Reģionālie projekti” ir progresīvs, atvērts, elastīgs, pieredzējis, prasmīgs un draudzīgs uzņēmums, kas māk rast ilgtspējīgus un pārdomātus resursu plānošanas risinājumus nākotnē īstenojamiem projektiem.

„Reģionālie projekti” misija ir darīt Latviju labāku. Mēs nodrošinām mūsu klientus ar kvalitatīviem attīstības plānošanas dokumentiem, kuri izstrādāti ievērojot labākās pieejamās telpiskās plānošanas metodes un rīkus.

„Reģionālie projekti” vīzija ir ilgtspējīga plānošana. Mēs tiecamies uz tādu nākotni, kurā cilvēku darbība un lēmumi tiek balstīti uz ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, un to būtība ir saprotama ikvienam.

Mūsu darba mērķis ir organizēt atvērtu plānošanas procesu, lai, izmantojot inovatīvas metodes un komandas radošumu, rastu kopsaucēju sabalansētas un attīstītas vides veidošanā.

Mūsu komanda

Mūsu speciālisti ir zinoši, darbīgi, ar augstu atbildības sajūtu un ar vēlmi sasniegt vienmēr labākos rezultātus, strādājot komandā un tā, lai mūsu klienti ar mums vēlētos sadarboties atkārtoti. Mēs jums piedāvāsim apskatīt jautājumus no dažādām perspektīvām, tādejādi nonākot pie jaunām attīstības vīzijām un interpretācijām.

Jaunumi

Kontakti

Tālr: 67320809, Mob: 26522307
E-pasts: birojs@rp.lv

Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga,
LV-1045, Latvija

Ja Jums ir kādi jautājumi, neskaidrības, variet izmantot arī šo saziņas formu
  1. *
  2. *
  3. *