Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumi
Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumi
Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi
Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumi
Stopiņu novada teritorijas plānojums
Brocēnu novada teritorijas plānojums 2017.-2030.gadam
Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada
Dobeles Livonijas ordeņa pils kompleksa darbības stratēģija 2016.-2023.gadam