Daugavpils ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam
Lībiešu parka lokālplānojums, Ikšķiles novads
Līna Dimitrijeva
Ivo Narbuts
Santa Pētersone
Tālis Skuja
Laine Veinberga
Sanita Fazilova