Attīstības programmas un pētījumi

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kuros noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

2013.05.18