Название проекта:

Bauskas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un Grafiskās daļas izstrāde

Тип проекта:

Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi, Territory and local plans, Территориальное планирование и локальное планирование

Дата реализации: 2012.04.26
Статус: Завершен
Website:

www.bauska.lv