Название проекта:

Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. un tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (Vides pārskata) izstrāde

Тип проекта:

Environment projects, Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi, Territory and local plans, Vides projekti, Проекты окружающей среды, Территориальное планирование и локальное планирование

Дата реализации: 2013.01.31
Статус: Завершен
Website:

www.ludza.lv