Название проекта:

Rundāles novada teritorijas plānojumam 2012.-2025.gadam un tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (Vides pārskata) izstrāde

Тип проекта:

Environment projects, Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi, Territory and local plans, Vides projekti, Проекты окружающей среды, Территориальное планирование и локальное планирование

Дата реализации: 2012.09.07
Статус: Завершен
Website:

www.rundale.lv