Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un Vides pārskata izstrāde Ādažu novada attīstības programmai 2011.-2017.gadam
Название проекта:

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un Vides pārskata izstrāde Ādažu novada attīstības programmai 2011.-2017.gadam

Тип проекта:

Environment projects, Vides projekti, Проекты окружающей среды

Дата реализации: 2010.12.27
Статус: Завершен
Website:

www.adazi.lv