Paziņojums par detālplānojuma projekta un vides pārskata  nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu Paziņojums par detālplānojuma projekta un vides pārskata nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumi
Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumi
Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi
Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumi
Stopiņu novada teritorijas plānojums
Brocēnu novada teritorijas plānojums 2017.-2030.gadam
Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada