Dobeles Livonijas ordeņa pils kompleksa darbības stratēģija 2016.-2023.gadam
Limbažu novada Limbažu pilsētas nekustamā īpašuma “Meža ielas starpgabals” lokālplānojums
Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2020.gadam
Mārupes novada Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas “Mazcenas dārzi” lokālplānojums
Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišķu mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā, Daugavpilī, šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei
Ventspils novada teritorijas plānojums
Gulbenes vēsturiskā centra attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Priekuļu novada attīstības programma 2015.-2021.gadam