Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumi
Krimuldas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam
Talsu novada teritorijas plānojums
Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam
Brocēnu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam
Olaines novada attīstības programma 2014.-2020.gadam
Brocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.
Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam