Attīstības programmas

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programmu veido stratēģiskā daļa, rīcības plāns, investīciju plāns, kā arī dokumenta īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība. 

Daži mūsu darbu piemēri: