Citi attīstības projekti

Mūsu komandai ir plaša pieredze dažādu nestandarta attīstības projektu un izvērtējumu veikšanā.

Daži mūsu darbu piemēri: 

  • Izvērtējums par biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.- 2020. gadam ieviešanas gaitu (2022)
  • Saulkrastu novada vidusskolas attīstības plāns 2022. – 2025. gadam
  • Dobeles novada pašvaldības Koordinācijas centra koncepcija (2021)
  • Pētījums “Tūrisma un transporta koridora attīstības vīzija 2030 maršrutā VIA Hanseatica” (2021), izstrādāts sadarbībā ar SIA “Ardenis”