vadošais

telpiskās
attīstības plānošanas

uzņēmums Latvijā

telpiskās attīstības plānošana reģionālie projekti

PAZIŅOJUMS PAR RĒZEKNES NOVADA OZOLAINES PAGASTA PLEIKŠŅU CIEMA TERITORIJAS LOKĀLPLĀNOJUMA, AR KURU GROZA TERITORIJAS PLĀNOJUMU, 1. REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM

Rēzeknes novada dome 2023. gada 2. novembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.1223 „Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, 1.redakcija un Vides pārskata projekta 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.22, 2.§). Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir Rēzeknes novada teritorijas plānojuma detalizēšana, radot priekšnoteikumus Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai un pievilcīgas dzīves vides veidošanai ciema vidē, paredzot transporta infrastruktūras attīstību un tehniskās infrastruktūras sakārtošanu. Lokālplānojuma 1. redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks no 16.11.2023. līdz 15.12.2023. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 12. decembrī plkst….

Seko aktualitātēm mūsu Facebook lapā