vadošais

telpiskās
attīstības plānošanas

uzņēmums Latvijā

telpiskās attīstības plānošana reģionālie projekti
Paziņojums par plāna “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022. – 2027. gadam” un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Paziņojums par plāna “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022. – 2027. gadam” un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Plānošanas dokumenta nosaukums: Plāns “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022. -2027. gadam” (turpmāk – Stratēģija) Stratēģijas izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, (turpmāk – VARAM), Peldu iela 25, Rīga, LV-1494; tālrunis: 66016740, www.varam.gov.lv. Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045, tel. 67320809, mob.tel. 26522307, e-pasts: birojs@rp.lv, www.rp.lv. Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments, plānošanas dokumenta izstrādes termiņš un ilgums, teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana:  Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju) 20. pantā noteikto, Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē no: 2022. gada 28. oktobra līdz 2022. gada 26. novembrim. Sabiedriskās apspriešanas…

Seko aktualitātēm mūsu Facebook lapā