|

Sabiedrības līdzdalība – neatņemama telpiskās attīstības plānošanas sastāvdaļa

Sabiedrības līdzdalība – neatņemama telpiskās attīstības plānošanas sastāvdaļa

Lai gan pēdējo divu gadu laikā līdzdalība attīstības plānošanas procesos kļuvusi izteikti digitāla, nav pazudušas iespējas iesaistīties citos veidos. Labās prakses piemēri saistīti ar to, ka tiek piedāvātas iesaistes formātu alternatīvas. Piemēram, iespēja aizpildīt aptaujas anketu gan digitālā, gan papīra formātā. Cits piemērs – sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kas norisinās vienlaicīgi gan attālināti, gan klātienē. 

2021. gada laikā mūsu komanda dažādu projektu ietvaros īstenoja:

  • 7 liela apjoma aptaujas,
  • 25 padziļinātas intervijas,
  • 40 koprades darbnīcas,
  • 62 sabiedriskās apspriedes (sanāksmes).

Lai palīdzētu mūsu klientiem, 2021. gada sākumā sagatavojām vadlīnijas par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu attīstības plānošanas procesā. Tās iekļāva gan komunikācijas principus, gan biežāk uzdotos jautājumus. Esam priecīgi, ka vadlīnijas par noderīgām atzina vairāki mūsu klienti.