Sabiedrības līdzdalība un koprade

Sabiedrības, klientu, sadarbības partneru u.c. ietekmes pušu iesaiste attīstības plānošanas procesā ir ne tikai labā prakse, bet fundamentāls priekšnosacījums jebkuras organizācijas attīstībai. Jo plašāka iesaiste attīstības plānošanas dokumentu izstrādes sākuma posmā, jo sekmīgāks kopējais dokumentu izstrādes process, ņemot vērā to, ka kopradei ir liels spēks.

Iesaisti iespējams nodrošināt dažādos veidos, piemēram, īstenojot:

  • Aptaujas,
  • Koprades darbnīcas un iedzīvotāju forumus,
  • Padziļinātas intervijas,
  • Publiskās apspriešanas (t.sk. sabiedriskās apspriedes sanāksmes).

Daži mūsu darbu piemēri aptauju īstenošanā: 

Atsevišķos projektos mēs īstenojam intervijas ar dažādu mērķgrupu pārstāvjiem, kas ļauj padziļināti izprast izaicinājumus un attīstības iespējas (piemēram, Dobeles novada viedokļu līderu intervijas, 2021). 

Bieži plānošanas procesā tiek rīkotas koprades darbnīcas ar iedzīvotājiem vai iedzīvotāju forumi. Neatņemama attīstības plānošanas sastāvdaļa ir publiskās apspriešanas process