Tematiskie plānojumi

Tematiskais plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā atbilstoši plānošanas līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, transporta infrastruktūra) vai specifisku tematu (piemēram, ainaviski vērtīgas teritorijas). 

Daži mūsu darbu piemēri: