Jaunumi

PAZIŅOJUMS PAR RĒZEKNES NOVADA OZOLAINES PAGASTA PLEIKŠŅU CIEMA TERITORIJAS LOKĀLPLĀNOJUMA, AR KURU GROZA TERITORIJAS PLĀNOJUMU, 1. REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM

Rēzeknes novada dome 2023. gada 2. novembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.1223 „Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, 1.redakcija…