Jaunumi

|

Paziņojums par plāna “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022. – 2027. gadam” un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Plānošanas dokumenta nosaukums: Plāns “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022. -2027. gadam” (turpmāk – Stratēģija) Stratēģijas izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, (turpmāk – VARAM), Peldu iela 25,…