Mūsu stāsts

Uzņēmums “Reģionālie projekti” dibināts 1998. gada 4. augustā. Pirmo īstenoto projektu vidū bija lauku apdzīvoto vietu renovācijas stratēģija, Bauskas rajona pilsētu un pagastu apvienošanās (sadarbības) iespēju izpēte, kā arī Mārupes pagasta attīstības programma.

Telpiskās attīstības plānošanas joma kopš uzņēmuma dibināšanas ir būtiski paplašinājusies. Šajā laikā Latvijā īstenotas divas administratīvi teritoriālās reformas (2009. un 2021. gadā).
Pēdējo 20 gadu laikā paplašinājies arī mūsu pakalpojumu klāsts. Mēs sniedzam profesionālus telpiskās attīstības plānošanas pakalpojumus, t.sk. izstrādājot teritorijas plānojumus, veidojot kartes, sniedzot padomus attīstības projektu īstenošanā.

Mūsu vērtības

Mēs esam ilgtspējīgi domājoši, kompetenti un uzticami sadarbības partneri, kuru pieredzi apliecina izstrādātie projekti. 

Mēs plānojam, analizējam, zīmējam, radām jaunas idejas un nepārtraukti tiecamies uz izcilību savos rezultātos. 

“Reģionālie projekti” ir progresīvs, atvērts, elastīgs, pieredzējis, prasmīgs un draudzīgs uzņēmums, kas māk rast ilgtspējīgus un pārdomātus resursu plānošanas risinājumus nākotnē īstenojamiem projektiem.

Mūsu komanda

Mūsu komandai ir plaša pieredze gan telpiskās attīstības un stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādē, gan dažādu specifisku attīstības plānošanas dokumentu un pētījumu izstrādē.

Mums ir plašs sadarbības partneru loks, kas sniedz padomus ar telpisko plānošanu saistītās jomās: mobilitāte, arhitektūra, ainavu arhitektūra, mērniecība, inženiertīklu risinājumi, drošība u.c.