Mūsu stāsts

Uzņēmums “Reģionālie projekti” dibināts 1998. gada 4. augustā. Pirmo īstenoto projektu vidū bija lauku apdzīvoto vietu renovācijas stratēģija, Bauskas rajona pilsētu un pagastu apvienošanās (sadarbības) iespēju izpēte, kā arī Mārupes pagasta attīstības programma.

Telpiskās attīstības plānošanas joma kopš uzņēmuma dibināšanas ir būtiski paplašinājusies. Šajā laikā Latvijā īstenotas divas administratīvi teritoriālās reformas (2009. un 2021. gadā).
Pēdējo 20 gadu laikā paplašinājies arī mūsu pakalpojumu klāsts. Mēs sniedzam profesionālus telpiskās attīstības plānošanas pakalpojumus, t.sk. izstrādājot teritorijas plānojumus, veidojot kartes, sniedzot padomus attīstības projektu īstenošanā.

Mūsu vērtības

Mēs esam ilgtspējīgi domājoši, kompetenti un uzticami sadarbības partneri, kuru pieredzi apliecina izstrādātie projekti. 

Mēs plānojam, analizējam, zīmējam, radām jaunas idejas un nepārtraukti tiecamies uz izcilību savos rezultātos. 

“Reģionālie projekti” ir progresīvs, atvērts, elastīgs, pieredzējis, prasmīgs un draudzīgs uzņēmums, kas māk rast ilgtspējīgus un pārdomātus resursu plānošanas risinājumus nākotnē īstenojamiem projektiem.

Misija

darīt Latviju labāku

Vīzija

ilgtspējīga plānošana

Mērķis

organizēt atvērtu plānošanas procesu, lai, izmantojot koprades metodes, rastu kopsaucēju sabalansētas un attīstītas vides veidošanā

Mūsu komanda

Mūsu komandai ir plaša pieredze gan telpiskās attīstības un stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādē, gan dažādu specifisku attīstības plānošanas dokumentu un pētījumu izstrādē.

Līna Dimitrijeva
Līna Dimitrijeva

uzņēmuma vadītāja /
ekonomiste

Ivo Narbuts
Ivo Narbuts

telpiskās attīstības plānotājs / kartogrāfs /
ĢIS speciālists

Santa Pētersone
Santa Pētersone

projektu vadītāja /
vides speciāliste

Laine Veinberg
Laine Veinberga

projektu vadītāja /
vides speciāliste

sanita fazilova
Sanita Fazilova

biroja vadītāja

Vita Jumtiņa
Vita Jumtiņa

kartogrāfe /
ainavu arhitekte

Jānis Ozols

kartogrāfs /
ĢIS speciālists

Laine Šildere

projektu vadītāja / telpiskās attīstības plānotāja

Laura Dimitrijeva

telpiskās attīstības plānotāja /
stratēģiskā plānotāja

Līva Meļķe-Tropiņa

projektu vadītāja / telpiskās attīstības plānotāja

Anatolijs Boiko

kartogrāfs /
ĢIS speciālists

Mums ir plašs sadarbības partneru loks, kas sniedz padomus ar telpisko plānošanu saistītās jomās: mobilitāte, arhitektūra, ainavu arhitektūra, mērniecība, inženiertīklu risinājumi, drošība u.c.